Vznik firmy PRO Construction, s.r.o

Firma PRO Construction, s.r.o. vznikla v roku 2018. Predchodcom spoločnosti je podnikanie v oblasti stavebníctva súkromným podnikateľom, Ing. Peter Malák od roku 2007. Medzi hlavné predmety podnikania patrili rekonštrukčné práce domov, bytov a historických pamiatok, uskutočňovanie stavieb, realizácia zámkových dlažieb, fasád a mnohé iné činnosti.

Naše ciele a hodnoty

Našim cieľom je posunúť kvalitu služieb v oblasti stavebníctva, zabezpečiť komplexnosť a vysokú kvalitu poskytovaných služieb. Rozvíjať a prehlbovať vzťahy s našimi súčasnými klientmi i partnermi a tiež vyhľadávanie nových klientov. Spolupracovať na perspektívnych projektoch s ohľadom na kvalitu, bezpečnosť a životné prostredie.