Možnosť zamestnať sa v profesiách:

  • murár
  • obkladač
  • tesár – stolár
  • maliar
  • pomocný stavebný robotník

Záujemcovia môžu kontaktovať:

Personálne oddelenie
tel. č.: +421 911 283 185
e-mail: info@proconstruction.sk